Transkrypcja cyrylica online dating

Rated 3.86/5 based on 588 customer reviews

Pobłażanie bez zrozumienia byłoby jedynie formą obojętności i lenistwa duchowego.3 Człowiek pobłażliwy, wierząc w jedną prawdę, potrafi dostrzec elementy, okruchy tej prawdy w najrozmaitszych, najbardziej na pozór sprzecznych z nią poglądach.(…) Pobłażliwość jest bowiem ważna jako postawa wewnętrzna – jako higiena duszy.

transkrypcja cyrylica online dating-81

transkrypcja cyrylica online dating-4

Zanim jednak zaproponuję lekturę, drobne okołoświąteczne wyznanie.

Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.

Images, videos and audio are available under their respective licenses.

Człowiek pobłażliwy wie bowiem, że każdy błędny pogląd czy zły uczynek, będąc przeinaczeniem czy zaprzeczeniem prawdy, od niej jednak zależy, bo jego negatywne do niej ustosunkowanie jest również formą zależności, a więc – potwierdza jej istnienie; bez prawdy nie byłoby nieprawdy.

(…) Człowiek pobłażliwy wie, że bezkompromisowo walcząc o prawdę, musi być w swoim sercu pobłażliwy dla ludzkiej nieprawdy.

Leave a Reply